HELENA FEJKOVÁ© 2012 Helena Fejková

Plán výstav Heleny Fejkové pro rok 2014

Pozvánky do Příbrami a Budapešti
HELENA FEJKOVÁ – ART INSPIRATION na rok 2014:
První výstava bude v Galerii Františka Drtikola – Zámeček Ernestinum Příbram, od 7. března do 18. dubna 2014. Prohlédněte si pozvánku i plakát.
Další bude zahájena 30. dubna 2014 v Prácheňském muzeu v Písku a pak od 23. července 2014 v Táboře.
Blíží se i letošní zahraniční projekt – do Budapešti byla pozvána za Českou republiku naše kolekce na motivy architektury.